ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONTAKT KONFERENCJA - AUTYZM

SIEĆ

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli i specjalistów do udziału w koordynowanych przez naszą Poradnię sieci współpracy i samokształcenia. Proponujemy udział w wymianie doświadczeń na forum (poprzez platformę internetową), oraz w spotkaniach bezpośrednich siedmiu zespołów tematycznych:

  1. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli: Autyzm i Zespół Aspergera

Koordynator: Pulina Kroszczyńska – Bragiel (paulina.bragiel@ppp7.pl)

Sieć kierowana jest do: nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem lub Zespołem Aspergera

(przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu m. st. Warszawy)

Termin pierwszego spotkania: 21.01.2016r. godz. 15.00

 

  1. Sieć współpracy i samokształcenia dla koordynatorów doradztwa zawodowego

Koordynator: Dorota Rybaczyk (ppkontakt@o2.pl)

Sieć kierowana jest do: koordynatorów doradztwa zawodowego

(szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne z terenu dzielnicy Mokotów – rejon PPP7)

Termin pierwszego spotkania: 13.01.2016r. godz. 9.00

 

  1. Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych

Koordynator: Maria Filipczak (mariafryderyka@wp.pl)

Sieć kierowana jest do: pedagogów szkolnych

(szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne z terenu dzielnicy Mokotów – rejon PPP7)

Termin pierwszego spotkania: 28.01.2016r. godz. 15.00

 

  1. Sieć współpracy i samokształcenia dla terapeutów SI (integracji sensorycznej)

Koordynatorzy:  Magdalena Orkisz (magdalena.orkisz@ppp7.pl)  Magdalena Nowak-Kowalewska (magda.nowakkowalewska@ppp7.pl)

Sieć kierowana jest do: terapeutów SI (integracji sensorycznej)

(przedszkola, szkoły podstawowe z terenu dzielnicy Mokotów – rejon PPP7)

Termin pierwszego spotkania: 18.01.2016r. godz. 18.00

 

  1. Sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów

Koordynatorzy:   Ewa Kreft (ewa.kreft@gazeta.pl)       Anna Gajewska (anna.gajewska@ppp7.pl)

Sieć kierowana jest do: logopedów

(przedszkola, szkoły podstawowe z terenu dzielnicy Mokotów – rejon PPP7)

Termin pierwszego spotkania: 18.01.2016r. godz. 14.00

 

  1. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkolnych

Koordynator: Sylwia Przybyszewska (sylwia.przybyszewska@ppp7.pl)

Sieć kierowana jest do: nauczycieli przedszkolnych

(przedszkola z terenu dzielnicy Mokotów – rejon PPP7)

Termin pierwszego spotkania: 21.01.2016r. godz. 19.00

 

  1. Sieć współpracy i samokształcenia dla neuropsychologów oraz psychologów dziecięcych – diagnostów wieku rozwojowego (0 – 7 lat)

Koordynator: Agnieszka Robak (agnieszka.robak@ppp7.pl)

Sieć kierowana jest do: neuropsychologów, psychologów dziecięcych – diagnostów wieku rozwojowego (0-7 lat)

(Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z terenu m. st. Warszawy)

Termin pierwszego spotkania: 25.01.2016r. godz. 12.00

 

Zapraszamy zainteresowane osoby do zgłaszania swojego udziału poprzez e'mail (poradnia@ppp7.pl lub adres mailowy koordynatora właściwej sieci), lub telefonicznie (22 849 99 98, 22 849 9803, 518 831 523).

Zgłoszenia uczestników Sieci przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia 2016r.

Wszystkich uczestników sieci zapraszamy do udziału w pierwszym organizacyjnym spotkaniu wybranego Zespołu tematycznego w siedzibie naszej Poradni, w terminach podanych powyżej. Zainteresowane osoby zapraszamy również do kontaktu z koordynatorami sieci.


ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONTAKT KONFERENCJA - AUTYZM